Elektronisk tändareFunktion

Detta är endast en förhandsgranskning. Du måste logga in för att göra ditt val.

Elektronisk uppladdningsbar tändare från Funktion. Tänder lätt ljus, torra blad och andra lättantändliga material utan att bilda skadliga gaser. Uppladdningsbar via USB sticka, vilket tar ca 2 timmar.