Villkor

1. Inlösen av Gåvokortskod

Gåvokortskod används för att logga in på minjulklapp.julklappsvalet.se, där val av gåva utförs. Val av Gåva behöver inte utföras första inloggningstillfället utan kan göras när som helst under innevarande säsong t.o.m. 28/2. Val av Gåva går ej att ångra.

1.2 Transport

Vi skickar valda Gåvor löpande i takt med att beställningar kommer in.

1.2.2 Leveransförsening

Vid ev. försenad leverans, kommer vi att informera dig om detta och fortsätta att bevaka beställningen. Om den specifika produkten är tillfälligt slut, kan leveransen ta längre tid. I ett sådant fall kommer vår kundtjänst att kontakta dig för att lämna ytterligare information. Om inte annat uttryckligen avtalats och om en leverans är försenad mer än 30 arbetsdagar och det inte beror på dig som kund har du rätt att välja en annan Gåva som ersättning.

1.2.3 Spårning

När din beställning skickas från vårt lager kommer du att få ett e-postmeddelande innehållande t.ex. ett spårningsnummer så att du kan spåra din beställning.

1.2.4 Avisering

Om paketet ska hämtas ut till ett utlämningsställe ska det hämtas ut inom den tid som anges i aviseringen. Vanligtvis ska paket hämtas personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas eller mottas. Aviseringar skickas via e-post och/eller vanlig post och, om du lämnat mobilnummer, även via kostnadsfritt SMS. Endast i undantagsfall skickas aviseringar med vanlig post.

1.2.5 Outhämtade försändelser

Om leverans eller avhämtning försenas genom att du på orimliga grunder vägrar ta emot försändelsen eller om du inte inom två veckor efter vårt första leveransförsök till dig accepterar leveransen eller hämtar produkten på utlämningsstället har vi (utan att det påverkar våra andra rättigheter och möjligheter) rätt att:

a) kräva dig på en avgift för rimliga lager- och fraktkostnader och eventuella andra kostnader som rimligen kan uppstå för oss för att utföra ett nytt leveransförsök;

och/eller

b) inte längre erbjuda leverans eller avhämtning av produkten och meddela dig att Gåvokortskoden inte längre är giltig. Ingen återbetalning utgår för sådana försändelser eller Gåvor.

1.3 Reklamation

Om en vara inte lever upp till förväntningarna på grund av ett fel, har du rätt att göra en anmälan inom tre år från den dag du fick Gåvan. Detta gäller ursprungliga tillverkningsdefekter eller andra defekter i Gåvan som redan belastade Gåvan vid tidpunkten för valet. Om ett problem uppstår med Gåvan, bör du kontakta kundservice inom en rimlig tid efter det att problemet visade sig eller när det blev uppenbart för dig. Reklamation inom två (2) månader från det att du upptäckte felet anses alltid ha lämnats inom rimlig tid.

1.4 Garantier

En del av våra Belöningar kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive Belöning finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garantier som lämnas av tillverkaren av en Belöning kan förlänga den period som nämns i punkt 5.3. Garantitider varierar mellan Belöningar och i förekommande fall beroende på vilken del av Belöningen som uppvisar problemet. Garanti gäller inte för fel som uppstår på grund av felaktig användning, onormal hantering eller om varan har manipulerats på något sätt.

Om du har frågor angående en produkts garantier, vänligen kontakta vår kundservice.

1.5 Transportskador

Vänligen kontakta kundservice omedelbart om produkten har skadats under transporten från lagret till dig. Vid retur av en produkt ansvarar du för eventuella skador i samband med transporten.

2. Bilder och färger

Vi ansvarar inte för slutförsäljningar av Gåvor och reserverar oss för bild- och tryckfel på Sajten, t.ex. fel i gåvobeskrivningen eller felaktig information angående lagernivåer. Vi har rätt att korrigera fel och ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på Sajten ska endast anses vara illustrationer. Sådana illustrationer garanterar inte att återge det exakta antalet produkter som du får eller Gåvans exakta utseende, funktion eller ursprung. Vi är inte ansvariga för någon information på Sajten från tredje part.

2. Javascript

För att använda Julklappsvalet.se måste Javascript vara aktiverat i din webbläsare.

3. Integritetspolicy

Datasekretess är mycket viktigt för oss och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Du kan läsa den här.

4. Kryptering

All information som överförs mellan Julklappsvalet.se och din dator är krypterad med https.

5. Länkar

Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser för att hjälpa besökarna att hitta mer information om specifika ämnen. Sådana webbplatser är utanför Handlarens kontroll. Handlaren tar inte ansvar för din personliga integritet eller innehållet på sådana sidor.

6. Force Majeure

Handlaren är inte ansvarig för fullgörandet av sina åtaganden på grund av omständighet utför dennes kontroll, som direkt eller indirekt, hindrar eller gör det olönsamt att producera, leverera eller frakta till dess att sådan omständighet har avlägsnats (force majeure). Sådana omständigheter ska anses omfatta strejk, transportbrist, import- och exportförbud eller andra förhållanden som ligger utanför Handlarens kontroll. Om en force majeure situation varar längre än 2 månader och din beställning inte har levererats, har både du och Handlaren rätt att annullera beställningen utan ytterligare sanktioner eller kostnader.

7. Upphovsrätt och varumärken

Vi eller våra licensgivare äger Sajten och allt dess innehåll. Informationen är bl.a. skyddad av immateriella rättigheter och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan vårt skriftliga medgivande.

8. Tillämplig lag och tvister

I händelse av tvist följer vi beslut fattade av Allmänna reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder.

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt och ska avgöras av svensk domstol.


Dessa Villkor fastställdes av Awardit CLS AB 2018-11-01.