FireStopper släcksprayHousegard

Detta är endast en förhandsgranskning. Du måste logga in för att göra ditt val.

FireStopper är kompakt och ligger nära brandsläckarens egenskaper, med fördelen att den är liten, enkel att använda och kan placeras nära till hands bredvid spisen eller i verktygslådan. Brandklassen 5A 21B 5F innebär att den kan användas mot olika typer av bränder både i brännbara material och vätskor. Kan även användas mot frityrbränder.

  • Innehåller 600 ml.
  • Släcker A, B och F-bränder.
  • Brandklass: 5A 21B 5F.
  • Förvaras frostfritt.
  • Överensstämmer med Aerosol Directive 75/324/EC.