Lampsockel med timerLundqvist agentur

Detta är endast en förhandsgranskning. Du måste logga in för att göra ditt val.

Ett problem de flesta känner igen: man kommer in i ett rum och någon har glömt lampan påslagen, vilket är ett slöseri med energi och pengar. Lamp-sockel timern sparar el och pengar genom att automatiskt släcka lampan efter ett tidsintervall du själv väljer (5-60 min). Lämplig att installera tex i barnens rum, på toaletten, i källaren eller andra ställen där lampan ofta glöms påslagen.